Рoзбудова системи загальних судів в українській державі гетьмана П. Скоропадського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовано роль рoзбудови системи загальних судів в українській державі гетьмана П. Скоропадського. Обоснована роль развития системы общих судов в украинском государстве гетмана П. Скоропадского. The role of developing a system of general courts in the Ukrainian state of the hetman P. Skoropadsky is substantiated.
Опис
Ключові слова
історія України, суди, гетьман Скоропадський, українська держава, студентські роботи, история Украини, суды, гетман Скоропадский, украинское государство, студенческие работы, history of Ukraine, the courts, hetman Skoropadsky, Ukrainian state, student work
Цитування
Колядинська О. В. Рoзбудова системи загальних судів в українській державі гетьмана П. Скоропадського / О. В. Колядинська // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 62–69.