Українська національна ідея в художньому баченні Тараса Шевченка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група "Основа", Харків
Анотація
В статті досліджено процеси українського національного відродження ХІХ століття в контексті аналогічних процесів у Європі, охарактеризовані ідеологічні положення Кирило-Мефодіївського братства, розкрито ознаки націологічної концепції у творчості Т. Шевченка. В статье исследованы процессы украинского национального возрождения XIX века в контексте аналогичных процессов в Европе, охарактеризованы идеологические положения Кирилло-Мефодиевского братства, раскрыты признаки нациологической концепции в творчестве Т. Шевченко. The article examines the processes of Ukrainian national revival of the XIX century in the context of similar processes in Europe. The ideological positions of the Cyril and Methodius Brotherhood are described. The signs of the national concept in the work of Taras Shevchenko are revealed.
Опис
Ключові слова
національна ідея, Тарас Шевченко, національне відродження, Кирило-Мефодіївське братство, национальная идея, Тарас Шевченко, национальное возрождение, Кирилло-Мефодиевское братство, national idea, Taras Shevchenko, national revival, Cyril and Methodius brotherhood
Цитування
Нестеренко Н. П. Українська національна ідея в художньому баченні Тараса Шевченка / Н. П. Нестеренко // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.- метод. журн. / ТОВ "Вид. група "Основа" ; [голов. ред. К. Голобородько.]. – Харків : Основа, – 2020. – No 7–9 (587–589). – С. 77–79.