Актуальні проблеми порівняльної педагогіки

dc.contributor.authorБоярська-Хоменко, А. В.
dc.date.accessioned2020-03-10T14:49:33Z
dc.date.available2020-03-10T14:49:33Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractМетодичні рекомендації до проведення курсу «Актуальні проблеми порівняльної педагогіки» містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів, робочий тематичний план та тематику індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти за модульною системою, питання для обговорення, конструктивні, творчі завдання з порівняльної педагогіки. Завдання для самопідготовки, питання колоквіуму допоможуть здобувачам вищої освіти третього рівня аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Методические рекомендации к проведению курса «Актуальные проблемы сравнительной педагогики» содержат организационно-методические указания, перечень задач зачетных модулей, рабочий тематический план и тематику индивидуальной самостоятельной работы соискателей образования по модульной системе, вопросы для обсуждения, конструктивные, творческие задания по сравнительной педагогики. Задания для самоподготовки, вопрос коллоквиума помогут соискателям высшего образования третьего уровня аналитически осмыслить содержание лекционных занятий, оптимизировать учебную деятельность во время аудиторных занятий, организовать самообучение, рационально осуществить самоподготовку к итоговой аттестации. Methodical recommendations for conducting the course "Actual problems of comparative pedagogy" include organizational and methodological instructions, a list of tasks of credit modules, working thematic plan and topics of individual independent work of the educational system's learners, discussion questions, constructive, creative tasks of comparative pedagogy. Tasks for self-preparation, questions of the colloquium will help the students of higher education of the third level to analytically comprehend the content of the lectures, to optimize the educational activity during the classroom, to organize the self-study, to rationally carry out the self-preparation for the final attestation.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБоярська-Хоменко А. В. Актуальні проблеми порівняльної педагогіки : метод. рек. до проведення семінар. занять, орг. позааудитор. самост. роботи, підгот. до підсум. атестації для здобувачів освіт.-наук. ступеня "Доктор філософії" / А. В. Боярська-Хоменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 48 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3189
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпорівняльна педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемінарські заняттяuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізація позааудиторної самостійної роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідсумкова атестаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсравнительная педагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсеминарские занятияuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганизация внеаудиторной самостоятельной работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectитоговая аттестацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоискатели высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomparative pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectseminarsuk_UA.UTF-8
dc.subjectorganization of extracurricular independent workuk_UA.UTF-8
dc.subjectfinal certificationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education applicantsuk_UA.UTF-8
dc.titleАктуальні проблеми порівняльної педагогікиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАктуальные проблемы сравнительной педагогикиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeActual problems of comparative pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.typePreprintuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Боярська-Хоменко А. В. АППП.docx
Розмір:
163.96 KB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: