Зміни кисневозалежного фагоцитозу у пацієнтів з атеросклерозом коронарних судин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу змін кисневозалежного фагоцитозу у пацієнтів з атеросклерозом коронарних судин. Статья посвящена анализу изменений кислородозависимого фагоцитоза у пациентов с атеросклерозом коронарных сосудов. The article is devoted to the analysis of changes in oxygen-dependent phagocytosis in patients with atherosclerosis of the coronary vessels.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, кисневозалежний фагоцитоз, атеросклероз коронарних судин, цитохімічні методи, анатомия, физиология, кислородозависимый фагоцитоз, атеросклероз коронарных сосудов, цитохимические методы, anatomy, physiology, oxygen dependent phagocytosis, coronary atherosclerosis, cytochemical methods
Цитування
Возовик К. Д. Зміни кисневозалежного фагоцитозу у пацієнтів з атеросклерозом коронарних судин / К. Д. Возовик, І. А. Іонов // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 7–9.