ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАЙНЯТІСТЬ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості реалізації права на зайнятість в умовах сьогодення. Вказано, що гідна праця є такою працею, в якій права працівників захищені, яка приносить адекватну винагороду, забезпечує соціальну захищеність, залишає час для інших сторін життя і відкриває шлях соціальній інтеграції. Зазначено, що концепція гідної праці, безперечно, зважаючи на її значення у піднесенні людської праці на новий творчий рівень в умовах інформаційного суспільства, є провідним напрямком розвитку науки трудового права і трудового законодавства. The publication examines the peculiarities of the implementation of the right to employment in today's conditions. It is indicated that decent work is work in which the rights of workers are protected, which brings adequate remuneration, ensures social security, leaves time for other aspects of life and opens the way to social integration. It is noted that the concept of decent work, undoubtedly, taking into account its importance in raising human labor to a new creative level in the conditions of the information society, is the leading direction of the development of the science of labor law and labor legislation.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудове законодавство, зайнятість, гідна праця, labor law, labor legislation, employment, decent work
Цитування
Шабанов Р. І. Особливості реалізації права на зайнятість в умовах сьогодення / Р. І. Шабанов // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 20–22.