ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У КЛАСІ ПОСТНОВКИ ГОЛОСУ (на прикладі художньо-пізнавального аналізу твору)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Анотація
В статті надано практичні приклади самостійної роботи студентів-іноземців на факультетах мистецтв педагогічних університетів України. Розкрито зміст художньо-пізнавального аналізу аріі з опери Пері «Еврідіка» для самостійного опанування в класі «постановки голосу». The article provides practical examples of independent work of foreign students at the faculties of arts of pedagogical universities of Ukraine. The content of the artistic and cognitive analysis of Peri's work from the operа «Eurydice» is revealed for self-mastery in the «voice production» class.
Опис
Ключові слова
художньо-пізнавальний аналіз, самостійна робота студентів, навчання студентів-іноземців, опера, арія, факультет мистецтв,, педагогічний університет, педагогічний університет, independent work of students, education of foreign students, opera, aria, faculty of arts, pedagogical university, магістерські роботи, master's work
Цитування
Лоу Іян. Особливості самостійної роботи іноземних студентів у класі постановки голосу (на прикладі художньо-пізнавального аналізу твору) / Іян Лоу, Чжені Ао// Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 48–52.