ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Обгрунтована підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування інформаційного простору з профілактики девіантної поведінки підлітків. Обоснована подготовка будущих социальных педагогов к формированию информационного пространства по профилактике девиантного поведения подростков.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, девіантна поведінка, підлітки, інформаційний простір, майбутні педагоги, социальная педагогика, девиантное поведение, подростки, информационное пространство, будущие педагоги, social pedagogy, deviant behavior, adolescents, information space, future teachers
Цитування
Василенко Г. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування інформаційного простору з профілактики девіантної поведінки підлітків / Г. В. Василенко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 56–57.