Використання вічнозелених трав для озеленення в місті Харків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статты обгрунтовано використання вічнозелених трав для озеленення в місті Харкові. В статье обосновано использование вечнозеленых трав для озеленения в городе Харькове. The article substantiates the use of evergreen grasses for landscaping in the city of Kharkov.
Опис
Ключові слова
трави, озеленення, Харків, студентські роботи, травы, озеленение, Харьков, студенческие работы, grass, landscaping, Kharkov, student work
Цитування
Мазур В. Р. Використання вічнозелених трав для озеленення в місті Харків / В. Р. Мазур, Ю. В. Бенгус // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 28.