Логопедична робота в інклюзивному навчанні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено логопедичну роботу в інклюзивному навчанні. Організація корекційно спрямованого навчання в інклюзивному класі передбачає підготовку та створення умов, необхідних для роботи учнів над засвоєнням програмного матеріалу, подолання навчальних проблем. Обов’язковими для вчителя-логопеда є повага до дитячої особистості; розуміння своєї ролі наставника і організатора, що забезпечує процес навчання дітей-логопатів тощо. Кожен вид мовленнєвих порушень потребує індивідуальних умов організації логопедичної роботи з дітьми для реалізації корекційно-розвивальних цілей у навчальному процесі. The article examines speech therapy work in inclusive education. The organization of remedial education in an inclusive classroom involves preparation and creation of conditions necessary for students to work on mastering program material and overcoming educational problems. Obligatory for a speech therapist teacher is respect for children's personality; understanding of one's role as a mentor and organizer, which ensures the process of learning speech-pathetic children, etc. Each type of speech disorder requires individual conditions for the organization of speech therapy work with children for the implementation of corrective and developmental goals in the educational process.
Опис
Ключові слова
освітній процес, інклюзивне навчання, логопедична робота, студентські роботи, educational process, inclusive education, speech therapy work, student works
Цитування
Солопенко Є. Логопедична робота в інклюзивному навчанні / Є. Солопенко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 32.