Підготовка майбутніх вихователів до формування рухової активності у дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті розглядаються основні питання підготовки майбутніх вихователів до формування рухової активності у дітей дошкільного віку. Визначено складові підготовки майбутніх вихователів до формування рухової активності та наведено їх характеристику. В статье рассматриваются основные вопросы подготовки будущих воспитателей к формированию двигательной активности у детей дошкольного возраста. Определено составляющие подготовки будущих воспитателей к формированию двигательной активности и подана их характеристика. In the article the main questions of training of future tutors for formation of physical activity at preschoolers are considered. It is defined components of training of future tutors for formation of physical activity and their characteristic is submitted.
Опис
Ключові слова
підготовка, майбутній вихователь, рухова активність, діти дошкільного віку, вища школа, подготовка, будущий воспитатель, двигательная активность, дети дошкольного возраста, высшая школа, training, future tutor, physical activity, preschoolers, high school
Цитування
Щербак І. М. Підготовка майбутніх вихователів до формування рухової активності у дітей дошкільного віку / І. М. Щербак // Молодь і ринок. – 2015. – № 11(130). – С. 55–59.