Терміни розмноження та розмір кладки у Parus major та P. caeruleus у Харківській та Сумській областях

dc.contributor.authorБондарець, Д. І.
dc.contributor.authorЧаплигіна, А. Б.
dc.date.accessioned2021-04-23T13:25:25Z
dc.date.available2021-04-23T13:25:25Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractСиниці починають нестися за умови стійкого переходу середньодобової температури через +4 ºС. У синиці великої та синиці блакитної в умовах НПП «Гомільшанські ліси» максимальна кількість розпочатих кладок (середній розмір 12,3 ± 1,50 та 12,8 ± 1,75 яйця відповідно) спостерігається за +15 ºС, зі зростанням якої розмір кладки поступово зменшується. Виявлено розмір повних кладок синиці великої (n = 164) та синиці блакитної (n=38) у Сумській та Харківській областях. У синиці великої він варіює від 5 до 15 яєць, що у середньому становить в умовах НПП «Гомільшанські ліси» (ділянка 1) 10,8 ± 1,93, в ур. Вакалівщина (ділянка 2) – 9,3 ± 2,33 та у НПП «Гетьманський» (ділянка 3) – 9,1 ± 2,28, а у синиці блакитної – від 5 до 15 яєць, що у середньому становить 11,4 ± 2,09 (1), 9,3 ± 2,81 (2) та 10,5 (3) відповідно. Встановлено розмір кладок для синиці великої та синиці блакитної, який зустрічається найчастіше на кожній ділянці. У синиці великої найбільшу частку складають 11-яйцеві кладки (10,9%) (1), 11-яйцеві кладки (12,7%) (2), 9- та 10-яйцеві кладки (по 3,0%) (3). У гніздах синиці блакитної найчастіше зустрічаються 12-яйцеві кладки (21,1%) (1), на ділянках 2 та 3 не виявлено розмір кладки, який би переважав. Найбільшу кількість кладок синиця велика розпочала у другій декаді квітня (n = 28) (1) та у першій декаді травня (n = 25) (2), а синиці блакитні приступили до відкладання яєць у третій декаді квітня (n = 17) (1), у першій (n = 2) та другій (n = 2) декадах травня (2). У НПП «Гетьманський» переважана кількість кладок синицею великою та синицею блакитною розпочата в третій декаді квітня. Синицы начинают нестись при устойчивом переходе среднесуточной температуры через + 4 ° С. В синицы большой и синицы голубой в условиях НПП «Гомольшанские леса» максимальное количество начатых кладок (средний размер 12,3 ± 1,50 и 12,8 ± 1,75 яйца соответственно) наблюдается при 15 ° с, с ростом которой размер кладки постепенно уменьшается. Выявлено размер полных кладок синицы большой (n = 164) и синицы голубой (n = 38) в Сумской и Харьковской областях. В синицы большой он варьирует от 5 до 15 яиц, в среднем составляет в условиях НПП «Гомольшанские леса» (участок 1) 10,8 ± 1,93, в ур. Вакаловщина (участок 2) 9,3 ± 2,33 и в НПП «Гетманский» (участок 3) - 9,1 ± 2,28, а в синицы голубой - от 5 до 15 яиц, в среднем составляет 11,4 ± 2,09 (1), 9,3 ± 2,81 (2) и 10,5 (3) соответственно. Установлен размер кладок для синицы большой и синицы голубой, который встречается чаще всего на каждом участке. В синицы большой наибольшую долю составляют 11-яйцевые кладки (10,9%) (1), 11-яйцевые кладки (12,7%) (2), 9 и 10-яйцевые кладки (по 3,0%) (3). В гнездах синицы голубой чаще всего встречаются 12-яйцевые кладки (21,1%) (1) на участках 2 и 3 не обнаружено размер кладки, который бы преобладал. Наибольшее количество кладок синица большая начала во второй декаде апреля (n = 28) (1) и в первой декаде мая (n = 25) (2), а синицы голубые приступили к откладыванию яиц в третьей декаде {{1 }} апреля (n = 17) (1), в первой (n = 2) и второй (n = 2) декадах мая (2). В НПП «Гетманский» преобладание количество кладок синицей большой и синицей голубой начато в третьей декаде апреля. Under our supervision were on average 450 artificial nesting in different years. Studies were conducted in 2006–2014 in the conditions of oak forest in national natural park “Homilshanski forests” (Kharkiv region) (49°38' north latitude, 36°18' east longitude), pine forests in National natural park “Hetmansky” (50°22' north latitude, 35°01' east longitude) and broadleaf forest natural boundary Vakalivschyna (Sumy region) (51°01' north latitude, 34°55' east longitude). We investigated 164 layings of great tits and 38 laying of blue tits. Terms of breeding of birds were determined by the date of laying of the first egg. It was found that tits began to lay eggs at steady transition of the average daily temperature over +4 ºC. Maximum amount of started layings was observed in great tits and blue tits in the conditions of the national natural park “Homilshanski forests” (average size – 12.3 ± 1.50 and 12.8 ± 1.75 eggs, respectively) at +15 ºC, with the size of laying gradually decreasing with higher temperatures. Sizes of full layings in great tits (n = 164) and blue tits (n = 38) in Sumy and Kharkiv regions were found. With regard to the great tit, it varies from 5 to 15 eggs being on average 10.8 ± 1.93 in the conditions of NNP “Homilshanski forests”,at natural boundary Vakalivschyna – 9.3 ± 2.33 and at NNP “Hetmansky” – 9.1 ± 2.28, while for blue tits it is equal to 5–15 eggs, i.e. 11.4 ± 2.09 on average in the conditions of NNP “Homilshanski forests”, at natural boundary Vakalivschyna – 9.3 ± 2.81 and at NNP “Hetmansky” – 10.5. Size of laying for great tits and blue tits, which prevails for each territory, has been established. The largest sizes for great tits are: 11-egg laying (10.9%) in the conditions of NNP “Homilshanski forests”, 11-egg laying (12.7%) dominating at the natural boundary Vakalivschyna and 9- and 10-egg laying (by 3.0%) at NNP “Hetmansky”. 12-egg laying (21.0%) was often found in the nests of blue tits in conditions of NNP “Homilshanski forests”, size of laying which would be dominating in blue tits at the natural boudary Vakalivschyna and NNP “Hetmansky” was not found. The largest number of laying by great tits was started at NNP “Homilshanski forests” in the second decade of April (n = 28), at natural boundary Vakalivschyna – in early May (n = 25), while blue tits started laying eggs at NNP “Homilshanski forests” in the third decade of April (n = 17), at natural boundary Vakalivschyna – in the first (n = 2) and second (n = 2) week in May. Overwhelming number of layings were started by great tits and blue tits at NNP “Hetmansky” in the third week of April.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБондарець Д. І. Терміни розмноження та розмір кладки у Parus major та P. caeruleus у Харківській та Сумській областях / Д. І. Бондарець, А. Б. Чаплигіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Біологія. Екологія : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – Т. 22 (2). – С. 115–121 : іл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2310-0842
dc.identifier.issn2312-301X online
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4888
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherВісник Дніпропетровського університету імені Олеся Гончараuk_UA.UTF-8
dc.subjectсиниця великаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсиниця блакитнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозмір кладкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтерміни розмноженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсиница большаяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсиница голубаяuk_UA.UTF-8
dc.subjectразмер кладкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсроки размноженияuk_UA.UTF-8
dc.subjectgreat tituk_UA.UTF-8
dc.subjectblue tituk_UA.UTF-8
dc.subjectclutch sizeuk_UA.UTF-8
dc.subjecttiming of reproductionuk_UA.UTF-8
dc.titleТерміни розмноження та розмір кладки у Parus major та P. caeruleus у Харківській та Сумській областяхuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСроки размножения и размер кладки в Parus major и P. caeruleus в Харьковской и Сумской областяхuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTiming of reproduction and clutch size in Parus major and P. caeruleus in Kharkiv and Sumy regionsuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бондарец Д. І., Чаплигіна, А. Б. Терміни розмноження та розмір кладки.pdf
Розмір:
390.02 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: