А. С. Макаренко про виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто виховну систему А. С. Макаренка, яка розроблялась як модель майбутнього – нового суспільства. Педагог підкреслював, що виховання є найважливішою функцією школи, самостійною галуззю педагогічної діяльності, пов’язаною з навчальним процесом, але має свої специфічні цілі, функції, теоретичні основи та методику. The article considers the educational system of A. S. Makarenko, which was developed as a model of the future – of the new society. The teacher stressed that education is the most important function of the school, an independent branch of pedagogical activity related to the educational process, but has its own specific goals, functions, theoretical foundations and methods.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, А. С. Макаренко, pedagogical heritage, pedagogical ideas, А. S. Makarenko
Цитування
Лосєва К. А. С. Макаренко про виховання / К. Лосєва, В. Яліна // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 54–57.