Неземная природа героини в трагедии М. Цветаевой «Ариадна»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури, Вид. «Точка»
Анотація
В докладе рассматривается образ Ариадны в трагедии М. И. Цветаевой «Ариадна». В тексте трагедии появляются эпитеты, которые непосредственно номинируют божественную сущность героини. Ариадна имеет общие черты с мифологическим образом Психеи и связана з лунной (душевной) символикой. В доповіді розглядається образ Аріадни в трагедії М. І. Цвєтаєвої «Аріадна». У тексті трагедії з’являються епітети, які безпосередньо номінують божественну сутність героїні. Аріадна виявляє низку схожих рис з Психеєю і пов’язана із місячною (душевною) символікою. Тhe report deals with the image of Ariadne in the tragedy Ariadne tragedy M. I. Tsvetayeva. The epithets marking the main heroine’s divine nature appear in the text of the tragedy. Ariadne resembles the mythological heroine, Psyche, and is connected with moon (soul) symbolism.
Опис
Ключові слова
античная трагедия, божественная сущность, Цветаева М. И., Ариадна, антична трагедія, божественна сутність, Цвєтаєва М. І., Аріадна, antique tragedy, divine essence, Tsvetaeva M. I., Ariadne
Цитування
Князь А. А. Неземная природа героини в трагедии М. Цветаевой «Ариадна» / А. А. Князь // Драма, вистава, глядач : матеріали IX міжнар. мистецтвознав. читань, присвяч. пам’яті проф. В. М. Айзенштадта, Харків, 2 листоп. 2016 р. / Харк. держ. акад. культури. – Харків : Точка, 2016. – С. 37–38.