ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ІДЕЙ АНДРАГОГІКИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ : ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ЧП «Эксклюзив-Систем»
Анотація
У ХІХ ст. університети України проводили активну просвітницьку діяльність, сприяли поширенню наукових знань серед дорослого населення, стали основою популяризації ідеї освіти впродовж усього життя. Цьому сприяла робота наукових товариств при університетах, діяльність «видавничих вікон», створення спеціальних розподілів навчальних занять. В XIX в. университеты Украины проводили активную просветительскую деятельность, способствовали распространению научных знаний среди взрослого населения, стали основой популяризации идеи образования в течение всей жизни. Этому способствовала работа научных обществ при университетах, деятельность «издательских окон», создание специальных распределений учебных занятий. In the nineteenth century. universities of Ukraine conducted an active educational activities, contributed to the spread of scientific knowledge among the adult population, became the basis for promoting the idea of lifelong education. This contributed to the work of scientific societies at universities, activities "window of publishing", the creation of special classes of distributions.
Опис
Ключові слова
університетська освіта, освіта дорослих, андрагогіка, самоосвіта, университетское образование, образование взрослых, андрагогика, самообразование, university education, adult education, andragogics, self-education
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Проблема застосування ідей андрагогіки в університетській освіті : історичний аспект / А. В. Боярська-Хоменко // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 98-річчю від дня народж. В. Сухомлинського, 28–29 верес. 2016 р. / уклад. О. Є. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – С. 39–43.