Проблема концепту "Made in China"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто історію концепту «Made in China» яка доводить, що Китай продовжує активно розвивати свою промислову діяльність, незважаючи на перешкоди, розвиває свою економіку та впевнено долає кризи і критику конкурентів, що свідчить про великий потенціал країни. В статье рассмотрена история концепта «Made in China» которая доказывает, что Китай продолжает активно развивать свою промышленную деятельность, несмотря на препятствия, развивает свою экономику и уверенно преодолевает кризисы и критику конкурентов, что свидетельствует о большом потенциале страны. The article considers that the history of the concept "Made in China" proves that China continues to actively develop its industrial activities, despite obstacles, develops its economy and confidently overcomes crises and criticism of competitors, which shows the great potential of the country.
Опис
Ключові слова
китайські товари, історія Китаю, китайська економіка, концепт "Made in China", китайские товары, история Китая, китайская экономика, Chinese goods, history of China, Chinese economy, "Made in China" concept
Цитування
Андреєва Ю. В. Проблема концепту "Made in China" / Ю. В. Андреєва // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 163–165.