РОЗВИТОК ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Анотація
У статті висвітлюється тема розвитку освітніх процесів в Україні в контексті суспільних трансформацій. Сьогодні в освіті існує кілька тенденцій, які вже очевидні й в найближчі роки будуть посилюватися. Основна – це кардинальна зміна змісту освіти. Стара індустріальна школа навчає фактів і жорстких алгоритмів того, що маємо робити. Однак в сучасному світі дедалі менше роботи, яка передбачає просто виконання певної послідовності дій. Крім того, розумні машини виконують це завдання набагато краще за будь-яку людину. The article highlights the development of educational processes in Ukraine in the context of social transformations. Today, there are several trends in education that are already evident and will continue to grow in the coming years and will continue to grow. The main one is a radical change in the content of education. The old industrial school teaches facts and rigid algorithms of what to do. However, in today's world, there are fewer and fewer jobs that simply involve a certain sequence of actions. Moreover, smart machines can perform this task much better than any human.
Опис
Ключові слова
філософія, освітні процеси, сучасні суспільства, трансформації, українська освіта, philosophy, educational processes, modern societies, transformations, Ukrainian education
Цитування
Радченко Л. О. Розвиток освітніх процесів в Україні в контексті суспільних трансформацій / Л. О. Радченко, В. М. Маренич, Т. А. Щебликіна // Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків, Харків, 27–29 трав. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 29–34.