Актуальність підготовки майбутніх соціальних працівників до корекції девіантної поведінки підлітків у закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у статті було зазначено актуальність підготовки майбутніх соціальних працівників до корекції девіантної поведінки підлітків у закладі загальної середньої освіти. Автором в статье было указано актуальность подготовки будущих социальных работников к коррекции девиантного поведения подростков в учреждении общего среднего образования. The author noted the urgency of training future social workers to correct deviant behavior of adolescents in general secondary education.
Опис
Ключові слова
соціальні працівники, девіантна поведінка, підлітки, магістерські роботи, социальные работники, девиантное поведение, подростки, магистерские работы, social workers, deviant behavior, teenagers, master's works
Цитування
Герасименко А. Ю. Актуальність підготовки майбутніх соціальних працівників до корекції девіантної поведінки підлітків у закладі загальної середньої освіти / А. Ю. Герасименко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 50–51.