Актуальні питання процесу соціалізації дитини молодшого шкільного віку у прийомній сім᾽ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Успішна соціалізація дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної родини залежить, з одного боку, від самої дитини, а з іншого – від прийомних батьків та соціальних фахівців, які впливають на цей процес. Це зумовлює потребу в якісній професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної галузі до роботи з соціалізації дитини молодшого шкільного віку в умовах прийомної родини. Successful socialization of a child of primary school age in conditions of the foster family depends, on the one hand, on the child himself, and on the other - from adoptive parents and social specialists who influence this process. This determines the need for high-quality professional training of future specialists social field to work on the socialization of a child of primary school age in conditions of the foster family.
Опис
Ключові слова
сирітство, діти-сироти, прийомна сім᾽я, соціалізація дитини, магістерськаа робота, orphanhood, orphans, foster family, child socialization, master's work
Цитування
Ладоня А. О. Актуальні питання процесу соціалізації дитини молодшого шкільного віку у прийомній сім᾽ї / А. О. Ладоня // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 115–117.