Формування національної самосвідомості здобувачів освіти засобами китайської народної хореографії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі теоретично обґрунтовано специфіку етапів формування національної самосвідомості здобувачів освіти засобами китайської народної хореографії та практично втілено їх в процесі постановки хореографічної композиції. Національно-патріотичне виховання є одним з важливих загальнодержавних пріоритетів. У світі відбувається змістовне оновлення процесів національного виховання в усіх ланках освіти, пошук новітніх методів,засобів та технологій для виховання і розвитку свідомого громадянина. Важлива роль у формуванні національної свідомості відіграє національна культура народу та її особливі складові – пісенне, танцювальне, образотворче мистецтво, норми моралі, духовність та філософія. The paper theoretically substantiates the specificity of stages of formation of national consciousness of education students by means of Chinese folk choreography and practically embodies them in the process of choreographic composition staging. The national-patriotic education is one of the important national priorities. The processes of national upbringing in all parts of education are undergoing substantive renewal, and new methods are being sought, The national culture of the people and its special components (songs, dance, graphic arts, music and poetry) plays an important role in shaping the national conscience, Fine arts, standards of morality, spirituality and philosophy.
Опис
Ключові слова
національна самосвідомість, національно-патріотичне виховання, китайська народна хореографія, хореографічна освіта, national identity, national patriotic education, Chinese folk choreography, dance education
Цитування
Ван Л. Формування національної самосвідомості здобувачів освіти засобами китайської народної хореографії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 024 Хореографія / Л. Ван ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2022. – 30 с. : іл., табл. + дод.
Колекції