B. Malamud And the Search For Identity in the Context of American Modernism

dc.contributor.authorVedernikova, T. V.
dc.date.accessioned2023-06-08T15:35:01Z
dc.date.available2023-06-08T15:35:01Z
dc.date.issued2023-02-07
dc.description.abstractWriters of Jewish origin made a particularly significant contribution to the literature of the United States, especially in the 20th century. During that period, within the framework of world literature, English-language Jewish literature was developed, which is characterized, on the one hand, by common language, and on the other by the national affiliation of the authors, as well as the commonality of themes, problems, motifs, and images. In English-language Jewish literature, which is linked with the Jewish tradition, the themes, motifs and images characteristic of the entire world literature, receives a specific content. The novel work of Bernard Malamud is an integral part of English-language Jewish literature, which manifests itself in the commonality of issues, the appeal to myth, and references to the work of Jewish authors writing in English. The article analyzes peculiar ways of search for identity in English-language Jewish literature; highlights the problem of self-determination as the central theme of the works of Bernard Malamud in his literary tradition. B. Malamud's "Jewish" novels are characterized by a unity of themes, problems, and motifs and images, which are actualized in different ways: in "The Assistant", the motif of suffering comes to the fore, in "The Fixer", the theme of freedom becomes central, in "The Tenants", the main problem is the Other, the theme of art, and in the novel "God's Grace" – the problem of responsibility, the motive of alienation is connected with the theme of anti-Semitism, which is present in all "Jewish novels" by Bernard Malamud. In the twentieth century, social problems represented one of the greatest challenges facing humanity. The absence of a family, divorces, violence and much more – everything is present in the work of B. Malamud, but his works also describe love as a way of rebirth and suffering as a way of purification. His novels and short stories often present cooperation, assistance from implacable enemies and just opposites as the only way to survive and succeed. Письменники єврейського походження зробили значний внесок у літературу Сполучених Штатів, особливо у 20-му столітті. У цей період у рамках світової літератури розвивається англомовна єврейська література, яка характеризується, з одного боку, спільною англійською мовою, а з іншого – національною приналежністю авторів, а також спільністю тем, проблем, мотивів та образів. Романна творчість Бернарда Маламуда є невід’ємною частиною англомовної єврейської літератури, що проявляється в спільності проблематики, зверненні до міфу, посиланнях на творчість єврейських авторів, які створювали англомовні тексти. У статті розглянуті своєрідні шляхи пошуку ідентичності в англомовній єврейській літературі; висвітлюється проблема самовизначення як центральна тема творів Б. Маламуда в його літературній традиції. Для «єврейських» романів Б. Маламуда характерна єдність тем, проблем, мотивів і образів, які актуалізуються по-різному: у «Помічнику» на перший план висувається мотив страждання, у «Майстрі», центральною стає тема свободи, в «Орендарях» головною є проблема Іншого, тема мистецтва, а в романі «Божа ласка» – проблема відповідальності, мотив відчуження пов’язується з темою антисемітизму, який присутній у всіх «єврейських романах» Б. Маламуда. У двадцятому столітті соціальні проблеми були одним із найбільших викликів, що стояли перед людством. Відсутність сім'ї, розлучення, насильство і багато іншого – все присутнє у творчості Б. Маламуда, але в його роботах також описується любов як спосіб відродження і страждання як спосіб очищення. Його романи та оповідання часто представляють співпрацю, допомогу непримиренних ворогів і просто протилежностей як єдиний спосіб вижити та досягти успіху.
dc.identifier.citationViediernikova T. V. B. Malamud And the Search For Identity in the Context of American Modernism / T. V. Viediernikova // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т ; [редкол.: М. В. Мамич (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2023. – № 59, т. 1. – С. 150–154.
dc.identifier.issn2409-1154
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11465
dc.language.isoen
dc.publisherМіжнародний гуманітарний університет, Гельветика
dc.subjectpostmodernism
dc.subjectnational identity
dc.subjectethnic awareness
dc.subjectself-determination
dc.subjectJewish novels
dc.subjectJewish English-speaking literature
dc.subjectartistic dominant
dc.subjectпостмодернізм
dc.subjectнаціональна ідентичність
dc.subjectетнічна свідомість
dc.subjectсамовизначення
dc.subjectєврейські романи
dc.subjectєврейська англомовна література
dc.subjectхудожня домінанта.
dc.titleB. Malamud And the Search For Identity in the Context of American Modernism
dc.title.alternativeБ. Маламуд і пошук ідентичності в контексті американського постмодернізму
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Vedernikova_article_2023.pdf
Розмір:
430.95 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: