Оволодіння прийомами психофізіологічної саморегуляції льотним складом

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХНУПС)
Анотація
Визначено необхідність оволодіння прийомами психофізіологічної саморегуляції льотним складом знищувальної та знищувально-бомбардувальної авіації. Визначено правила виконання баскетбольного тесту, що може використовуватися курсантами льотних закладів з метою швидкого приведення організму в стан спокою після фізичних та психічних навантажень. Определена необходимость овладения приемами психофизиологической саморегуляции летным составом уничтожающей и уничтожительно-бомбардировочной авиации. Определены правила выполнения баскетбольного теста, которые могут использоваться курсантами летных заведений с целью быстрого приведения организма в состояние покоя после физических и психических нагрузок. The necessity of mastering the techniques of psychophysiological self-regulation by flight personnel of killing and killing bombers has been determined. The rules for the performance of the basketball test, which can be used by cadets of flight institutions to quickly bring the body to rest after physical and mental stress, are defined.
Опис
Ключові слова
психофізіологічна саморегуляція, курсанти льотного профілю, баскетбольний тест, психофизиологическая саморегуляция, курсанты летного профиля, баскетбольный тест, psycho-physiological self-regulation, flight profile cadets, basketball test
Цитування
Лизгуб О. О. Оволодіння прийомами психофізіологічної саморегуляції льотним складом / О. О. Лизгуб, Ж. О. Цимбалюк / Харк. нац. ун-т Повітряних Сил імені І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – С. 1–3.