ВПЛИВ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЙ НА ПСИХІКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вплив онлайн-комунікацій на психіку дітей старшого дошкільного віку. У сучасному цифровому світі соціальні мережі та онлайн-комунікації стають все більш поширеними серед різних вікових груп, включаючи дітей дошкільного віку. Вони надають можливість взаємодіяти, спілкуватися, пізнавати нові речі, розвивати креативність через віртуальний простір. Зазначено, що для забезпечення позитивного впливу онлайн-комунікацій необхідно забезпечити баланс між цифровими технологіями та здобуття реального життєвого досвіду у дітей старшого дошкільного віку, надавати належний нагляд та захист щодо контенту, забезпечувати просвітництво з безпеки та етичного використання онлайн-ресурсів. The publication examines the impact of online communications on the psyche of older preschool children. In today's digital world, social networks and online communication are becoming more common among different age groups, including preschoolers. They provide an opportunity to interact, communicate, learn new things, develop creativity through virtual space. It is noted that in order to ensure the positive impact of online communications, it is necessary to ensure a balance between digital technologies and the acquisition of real life experience for children of older preschool age, to provide proper oversight and protection of content, provide education on the safety and ethical use of online resources.
Опис
Ключові слова
дитяча психіка, онлайн-комунікації, діти старшого дошкільного віку, студентські роботи, children's psychology, online communications, children of older preschool age, student works
Цитування
Гукова Д. Вплив онлайн-комунікацій на психіку дітей старшого дошкільного віку / Д. Гукова // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 37.