Vocabulary and stylistic features of the ukrainian language blog

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article analyses the language of blogs, the linguistic aspects of media and Internet communication in terms of correspondence, different linguistic levels are shown. Attention is also paid to barbarisms as one of The attention is also paid to varvarisms as one of the most significant phenomena in Internet communication. У статті проаналізовано мову блогів, лінгвістичні аспекти засобів масової інформації та Інтернет-спілкування з погляду відповідності, показано різні мовні рівні. Увага також приділяється варваризмам як одному з найпоказовіших явищ в Інтернет-спілкуванні. В статье пронализирован язык блогов, лингвистические аспекты средств массовой информации и Интернет-коммуникации с точки зрения соответствия, показаны различные языковые уровни. Внимание также уделяется варваризмам как одному из наиболее показательных явлений в Интернет-коммуникации.
Опис
Ключові слова
vocabulary, stylistic features, ukrainian language, blog sphere, лексика, стилістичні особливості, українська мова, блог-сфера, лексика, стилистические особенности, украинский язык
Цитування
Савченко А. К. Vocabulary and stylistic features of the ukrainian language blog / А. К. Савченко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 129–130.