Теорія і практика соціального виховання: соціальна суб’єктність, активність та відповідальність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-11-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка містить матеріали науково-практичної конференції, присвяченої проблемам професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі, реаліям і тенденціям розвитку професійної діяльності фахівців соціальних інституцій з вирішення актуальних проблем соціального виховання. Матеріали представляють інтерес для науковців і практиків у галузі соціальної і соціально-педагогічної діяльності, науковців-початківців й практиків – фахівців соціальних інституцій. The collection contains the materials of scientific-practical conference devoted to the problems of professional training of future specialists of the social sector, realities and trends in the development of professional activities of specialists of social institutions to address current issues of social education. The materials are of interest to scholars and practitioners in the field of social and socio-pedagogical activities, novice scholars and practitioners – specialists of social institutions.
Опис
Ключові слова
соцільна педагогіка, соціальна робота, підготовка соціальних педагогів, соціально-психологічна реабілітація, соціальне виховання, соціалізація дітей, матеріали конференції, social pedagogy, social work, Training of social educators, psychosocial rehabilitation, social education, child socialization, conference proceedings
Цитування
Теорія і практика соціального виховання: соціальна суб’єктність, активність та відповідальність : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 21 листоп. 2014 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : [б. в.], 2014. – 116 с.