Біологічні особливості та структура популяції соснового насіннєвого клопа (Leptoglossus оccidentalis Heidemann) на території ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – встановити біологічні особливості Leptoglossus occidentalis в умовах ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Цель исследования – установить биологические особенности в условиях ботанического сада ХНПУ имени Г. С. Сковороды. The aim of the study was to establish the biological characteristics of Leptoglossus occidentalis in the botanical garden of KhNPU named after GS Skovoroda.
Опис
Ключові слова
біологічні особливості, структура популяції, сосновий насіннєвий клоп, ботанічний сад, адвентивний вид клопа, Харківська область, биологические особенности, структура популяции, сосновый семенной клоп, ботанический сад, адвентивный вид клопа, Харьковская область, biological features, population structure, pine seed bug, botanical garden, adventitious species of bedbug, Kharkiv region
Цитування
Маляр О. В. Біологічні особливості та структура популяції соснового насіннєвого клопа (Leptoglossus оccidentalis Heidemann) на території ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / О. В. Маляр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2021. – 44 с. : іл.
Колекції