ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ КОНСТРУКЦІЙ «РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ», «ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ» ТА «ПРИЗУПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Анотація
Трудове право має правові конструкції, які характеризують різні етапи реалізації права на працю. Це «припинення трудового договору», «відсторонення від роботи». Режим воєнного стану додав до них нову правову конструкцію – «призупинення дії трудового договору». варто констатувати, що «припинення трудового договору», «відсторонення від роботи», «призупинення дії трудового договору» є різними правовими конструкціями, які мають свої підстави, свій зміст і можуть бути застосовані з певною метою, а тому їх впровадження має бути обґрунтованим їх призначенням. Labour law has legal constructions that characterise different stages of the exercise of the right to work. These are "termination of an employment contract" and "suspension from work". The martial law regime has added a new legal construction to them - "suspension of the labour contract". it should be noted that "termination of the labour contract", "suspension from work", "suspension of the labour contract" are different legal constructions that have their own grounds, content and can be applied for a specific purpose, and therefore their implementation must be justified by their purpose.
Опис
Ключові слова
трудовий договір, розірвання трудового договору, призупинення трудового договору, відсторонення від роботи, працівник, роботодавець, employment agreement, termination of an employment agreement, suspension of an employment agreement, suspension from work, employee, employer
Цитування
Коваленко О. О. Порівняльно-правовий аналіз правових конструкцій «Розірвання трудового договору», «Відсторонення від роботи» та «Призупинення трудового договору» / О. О. Коваленко // Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Осінні юридичні читання – 2023», Вінниця, 23 листоп. 2023 р. – Вінниця, 2023. – Вип. 34. – С. 530–533.