ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ НА ДОВЕДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто психологічні аспекти процесу розв'язування творчих математичних задач на доведення. Зазначено, що розв'язування творчих математичних задач на доведення - це не тільки математичний процес, але й складний психологічний виклик. Правильний підхід до розв'язування, сприятливе мотиваційне середовище і розуміння психологічних аспектів можуть значно полегшити цей процес і підвищити ефективність навчання математиці. The publication examines the psychological aspects of the process of solving creative mathematical proof problems. It is noted that solving creative mathematical proof problems is not only a mathematical process, but also a complex psychological challenge. The correct approach to solving, a favorable motivational environment and an understanding of psychological aspects can significantly facilitate this process and increase the effectiveness of learning mathematics.
Опис
Ключові слова
психологія навчання, математичні задачі, студентські роботи, psychology of learning, mathematical problems, student works
Цитування
Аннас Ю. Психологічні аспекти процесу розв'язування творчих математичних задач на доведення / Ю. Аннас // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 16.