ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено досвід організації естетичного виховання дітей дошкільного віку в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Узагальнено зміст естетичного виховання, виявлено основні форми і методи його здійснення в дошкільних навчальних установах різного типу, що існували в досліджуваний період. The article highlights proficiency in the organization of aesthetic education of pre-school children in Ukraine at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries has been highlighted. The subject-matter of aesthetic education is summarized, main forms and methods of its implementing in various pre-school educational institutions of the given period are revealed.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, діти дошкільного віку, дошкільні навчальні заклади, зміст, форми і методи естетичного виховання, aesthetic education, pre-school children, pre-school educational institutions, subject-matter, forms and methods of aesthetic education
Цитування
Донченко О. Особливості організації естетичного виховання в дошкільних закладах (історичний аспект) / О. Донченко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 370–375.