ОЦІНКА ЯКОСТІ СНУ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ В СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено особливості режиму сну у студентів медичного вищого навчального закладу. За даними наукових досліджень, серед студентів медичних ВНЗ частота випадків депривації більша порівняно зі студентами інших ВНЗ. Для них характерні підвищена втомлюваність, надмірна денна сонливість, тривога, дратівливість і схильність до депресивних розладів. The article deals with the peculiarities of sleeping patterns of medical students. According to scientific research, the incidence of deprivation is higher among medical students than among students of other universities. They are characterised by are characterised by increased fatigue, excessive daytime sleepiness, anxiety, irritability and a tendency to depressive disorders.
Опис
Ключові слова
сон, депривація, студенти-медики, sleep, deprivation, medical students
Цитування
Артеменко В. О. Оцінка якості сну протягом навчального семестру в студентів медичних ВНЗ / В. О. Артеменко, П. Ю. Півень // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 13–14.