Розвиток комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, з’ясовано психолого-педагогічні особливості розвитку комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності. Експериментально досліджено рівні розвитку комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку. Розроблено та впроваджено програму розвитку комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри. Запропоновано методичні рекомендації з розвитку комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності. In the qualification work, an analysis of psychological-pedagogical and methodical literature was carried out, the psychological-pedagogical features of the development of communicative skills in children of older preschool age by means of game activities were clarified. The levels of development of communicative skills in children of older preschool age were experimentally investigated. A program for the development of communication skills in children of older preschool age was developed and implemented by means of story-role play. Methodical recommendations for the development of communication skills in children of older preschool age by means of game activities are offered.
Опис
Ключові слова
комунікативна діяльність, комунікативні вміння, комунікація, мовлення, старший шкільний вік, communicative activity, communicative skills, communication, speech, high school age
Цитування
Катющенко С. М. Розвиток комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / С. М. Катющенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 59 с. : табл. + дод.
Колекції