МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПЕРСЬКОГО АЛФАВІТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вивчення перської мови, яке починається зі знайомства з перською писемністю і насамперед з перською абеткою. Перське письмо успадкувало особливі риси, притаманні арабському. Запропоновано використовувати інтегрований підхід до вивчення перського алфавіту, що дозволить прискорити та полегшити процес його запам'ятовування. The publication explores the study of the Persian language, which begins with an introduction to the Persian writing system and, above all, the Persian alphabet. Persian writing has inherited special features inherent in Arabic. It is proposed to use an integrated approach to learning the Persian alphabet, which will speed up and facilitate the process of memorising it.
Опис
Ключові слова
перська мова, вивчення перської мови, перська абетка, Persian language, learning Persian, Persian alphabet
Цитування
Завгородня О. С. Методика вивчення перського алфавіту / О. С. Завгородня // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 123–126.