Я-наратив як інструмент конструювання ідентичності у британському драматичному дискурсі ХVII сторіччя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена вивченню питання конструювання ідентичності у британському драматичному дискурсі ХVII сторіччя за допомогою я-наративу. За основу аналізу взято п’єсу Вільяма Шекспіра «Hamlet». The article is devoted to the study of the question of the construction of identity in the British dramatic discourse of the XVII century with the help of the i-narrative. The analysis is based on the play by William Shakespeare «Hamlet».
Опис
Ключові слова
я-наратив, ідентичність, драматичний дискурс, оповідання, i-narrative, identity, dramatic discourse, narration
Цитування
Безгіна М. Я-наратив як інструмент конструювання ідентичності у британському драматичному дискурсі ХVII сторіччя / М. Безгіна // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 31–34.