Шляхи запобігання освітніх втрат учнів 1–6 класів у фізкультурній галузі знань через організацію співпраці з батьками

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
Анотація
Автором розкрито форми співпраці сім’ї та школи у вирішенні завдань фізичного виховання учнів в умовах військового стану. The author revealed the forms of cooperation between the family and the school in solving the tasks of physical education of students in the conditions of martial law.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, фізична культура, сімейне фізичне виховання, заклади загальної середньої освіти, запобігіння освітніх втрат, physical education, physical culture, family physical education, institutions of general secondary education, prevention of educational losses
Цитування
Козлов А. В. Шляхи запобігання освітніх втрат учнів 1–6 класів у фізкультурній галузі знань через організацію співпраці з батьками / А. В. Козлов // Діагностика та запобігання освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти у фізкультурній галузі : зб. тез доп. за результатами круглого столу «Подолання освітніх розривів та освітніх втрат – головна умова покращення якості освітнього процесу з фізичної культури в ЗЗСО у 2023/24 навчальному році», Харків, 18 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Комун. вищ. навч. закл. «Харків. акад. неперерв. освіти» ; [за заг. І. Кривенцової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 50–53.