ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У ДАНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На даний час активно аналізується досвід реалізації та організації виховної та навчальної роботи в зарубіжних країнах. У роботі проводиться огляд особливостей виховання молодого покоління, дітей та підлітків у Данії. На відміну від констатації у українців високого рівня високої тривожності, стресу, північна і досить сувора за погодними умовами Данія визнана найбільш щасливою країною у світі за результатами численних соціологічних опитувань. У роботі використовуються основні принципи, згідно з якими виховують майбутніх світових щасливчиків. Currently, the experience of implementing and organising educational and training work in foreign countries is being actively analysed. This paper reviews the peculiarities of educating the younger generation, children and adolescents in Denmark. Contrary to the statement that Ukrainians have a high level of high anxiety and stress, northern and rather severe weather conditions in Denmark are recognised as the happiest country in the world according to the results of numerous sociological surveys. The paper uses the basic principles according to which future world's lucky ones are brought up.
Опис
Ключові слова
шкільна освіта, виховання, тривожність, психічний розвиток, school education, upbringing, anxiety, mental development
Цитування
Коц С. М. Особливості виховання молодого покоління у Данії / С. М. Коц, В. П. Коц // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 124–128.