ОРГАНІЗАЦІЯ ДВОРЯНСЬКИХ СТАНОВИХ УСТАНОВ СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі подається аналіз місця і ролі дворянського стану в суспільстві Слобідсько-Української губернії наприкінці XVIII – на поч. ХІХ ст. Акцент зроблено на діяльності дворянських станових установ у системі місцевого самоврядування губернії. Доведено, що дворянство сприяло розвитку соціокультурного середовища та політичної сфери суспільства Слобідсько-Української губернії (друга половина XVIII – перша половина XIX ст. The paper analyses the place and role of the nobility in the society of Sloboda-Ukraine province in the late eighteenth and early nineteenth centuries. The emphasis is placed on the activities of noble institutions in the system of local self-government of the province. It is proved that the nobility contributed to the development of the socio-cultural environment and political sphere of the society of Sloboda-Ukrainian province (second half of the XVIII - first half of the XIX centuries).
Опис
Ключові слова
Слобідсько-Українська губернія, «Жалувана грамота дворянству», дворянський стан, дворянське зібрання, політична еліта, державна еліта, Sloboda-Ukrainian province, "Charter to the nobility", nobility, noble assembly, political elite, state elite
Цитування
Розбіцький О. Ю. Організація дворянських станових установ Слобідсько-Української губернії (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. Ю. Розбіцький ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 60 с. + дод.
Колекції