Щодо окремих питань правового регулювання безоплатної приватизації земель громадянами України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджено існуючі нормативно-правові акти з питання приватизації землі. Запропоновано можливі тенденції удосконалення чинного законодавства України в цій сфері з метою подолання виявлених прогалин. Исследованы существующие нормативно-правовые акты по вопросу приватизации земли. Предложены возможные тенденции усовершенствования действующего законодательства Украины в этой сфере с целью преодоления выявленных пробелов. The existing legaгражданинl acts on land privatization have been investigated. Possible tendencies of improvement of the current legislation of Ukraine in this field are suggested in order to overcome the identified gaps.
Опис
Ключові слова
приватизація, земельна ділянка, приватизация, земельный участок, privatization, land ownership
Цитування
Лисяк О. І. Щодо окремих питань правового регулювання безоплатної приватизації земель громадянами України / О. І. Лисяк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 30. – С. 89–93.