Людина і люди. Роман Валер’яна Підмогильного «Місто» у рецепції Юрія Шереха

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядається проблема екзистенційного існування з поняттям автентичного особистісного буття у статті «Людина і люди». Головна тема - роман Валер’яна Підмогильного «Місто» у рецепції Юрія Шереха. Рассматривается проблема экзистенциального существования с понятием аутентичного личностного бытия в статье "Человек и люди". Главная тема - роман Валерьяна Пидмогильного «Город» в рецепции Юрия Шереха. The problem of existential existence with the concept of authentic personal existence is considered in the article "Man and People." The main theme is Valeryan Pidmogilny's novel «The City» in the reception of Yuri Sherekh.
Опис
Ключові слова
українська мова, роман «Місто», Підмогильний Валер’ян, студентські роботи, украинский язык, роман «Город», Пидмогильный Валерьян, студенческие работы, Ukrainian language, novel «City», Pidmogilny Valerian, student work
Цитування
Шаповал Ю. O. Людина і люди. Роман Валер’яна Підмогильного «Місто» у рецепції Юрія Шереха / Ю. О. Шаповал // Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури : зб. наук. пр. за матер. конф. студ. й наук. молоді, Харків, 11 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 35–37.