Особистісні ресурси адаптації студентів до умов дистанційного навчання

dc.contributor.authorЄжела, О. В.
dc.date.accessioned2022-06-25T18:06:44Z
dc.date.available2022-06-25T18:06:44Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі представлено результати дослідження, спрямованого на визначення особистісних особливостей студентів, що сприяють їх адаптації до умов дистанційного навчання. Визначені особливості навчальної та губристичної мотивації, самооцінки та рівня домагань, саморегуляції поведінки та смисложиттєвих орієнтацій студентів із високим і низьким рівнем адаптованості до умов дистанційного навчання. За результатами проведеного дослідження розроблені рекомендації щодо психологічного супроводу студентів у процесі їх адаптації до умов дистанційного навчання. The given paper presents the results of the research oriented to determining the students’ personal characteristics which contribute to their adaptation to the distance education conditions. The peculiarities of the educational and hubristic motivation, self-esteem and level of aspiration, self-regulation and behavior, and life-purpose orientations of the students with high and low levels of adaptedness to the distance education conditions have been defined. Based on the conducted research results, the recommendations regarding the psychological follow-up of the students in the process of their adaptation to the distance education conditions have been elaborated.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЄжела О. В. Особистісні ресурси адаптації студентів до умов дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. В. Єжела ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 59 с. : табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7561
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптованістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистісні ресурси адаптаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдистанційне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectadaptationuk_UA.UTF-8
dc.subjectadaptednessuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonal resources of adaptationuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdistances educationuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобистісні ресурси адаптації студентів до умов дистанційного навчанняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePersonal resources of students’ adaptation to the distance education conditionsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції