ОГЛЯД ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ ОРІЄНТОВНИХ НА ПІДТРИМКУ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах подано огляд цифрових ресурсів орієнтованих на підтримку навчання інформатики. Показано, що особливу вікову групу становлять учні основної школи, адже саме в цей період школярі опановують фундаментальні концепції інформатики. The theses provide an overview of digital resources aimed at supporting computer science education. It is shown that school students of grades 5–9 are a special age group, because it is during this period that schoolchildren master the fundamental concepts of informatics.
Опис
Ключові слова
цифрові ресурси, інформатика, основна школа, digital resources, informatics, elementary school
Цитування
Андрієвська В. М. Огляд цифрових ресурсів, орієнтованих на підтримку навчання інформатики учнів основної школи / В. М. Андрієвська, В. Ю. Михайлов // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 200–203.