Біобібліографічний словник учених Харківського університету

Анотація
Другий випуск словника учених Харківського університету присвячено історикам. Випуск містить біобібліографічні матеріали про 175 вчених, які працювали або працюють на історичному факультеті. Словник розрахований на суспільствознавців, викладачів вузів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться історією історичної науки. Второй выпуск словаря ученых Харьковского университета посвящен историкам. Выпуск содержит библиографические материалы о 175 ученых, которые работали или работают на историческом факультете. Словарь рассчитан на обществоведов, преподавателей вузов, учителей, студентов, всех, кто интересуется историей исторической науки. The second issue of the dictionary of the scientists of Kharkiv University is devoted to historians. The publication contains bibliographic materials about 175 scientists who worked or work at the Faculty of History. The dictionary is intended for social scientists, teachers of universities, teachers, students, all who are interested in the history of historical science.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний словник, історики, Харківський університет, биобиблиографический словарь, историки, Харьковский университет, biobibliographic dictionary, historians, Kharkiv University
Цитування
Біобібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 2. Історики (1905–2012 рр.) / [уклад. О. М. Богдашина, В. І. Бутенко, С. Р. Марченко та ін. ; відп. ред. С. І. Посохов] / 2-е вид., випр. та доп. – Харків : ХНУ, 2012. – 300 с.