Історичний та національний аспекти становлення графічного дизайну на прикладі творчества Г. І. Нарбута

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто основні історичні етапи та національні традиції в становленні українського графічного дизайну на прикладі творчості Г.І. Нарбута. Використання декоративних технік в графічному дизайні при створенні ілюстрацій. В статье рассмотрены основные исторические этапы и национальные традиции в становлении украинского графического дизайна на примере творчества И. Нарбута. Использование декоративных техник в графическом дизайне при создании иллюстраций. The article discusses the main historical stages and national traditions in the formation of Ukrainian graphic design on the example of the work of I. Narbut. The use of decorative techniques in graphic design when creating illustrations.
Опис
Ключові слова
графічний дизайн, прийоми графічного дизайну, ілюстрація, силует, Нарбут Г. І., графический дизайн, приемы графического дизайна, иллюстрация, силуэт, Нарбут Г. И., graphic design, graphic design techniques, illustration, silhouette, Narbut G.
Цитування
Тининика М. С. Історичний та національний аспекти становлення графічного дизайну на прикладі творчества Г. Н. Нарбута // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С.79–83.