Формування естетичних цінностей учнів на заняттях музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемам естетичного виховання та естетичних цінностей. Розкриті теоретичні основи формування естетичних цінностей учнів на заняттях музичного мистецтва. Статья посвящена проблемам эстетического воспитания и эстетических ценностей. Раскрыты теоретические основы формирования эстетических ценностей учащихся на занятиях музыкального искусства. The article is devoted to the problems of aesthetic education and aesthetic values. The theoretical foundations of the formation of aesthetic values of students in the classroom of musical art are revealed.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, музичне мистецтво, естетичні цінності, школярі, студентські роботи, эстетическое воспитание, музыкальное искусство, эстетические ценности, школьники, студенческие работы, aesthetic education, musical art, aesthetic values, schoolchildren, student work
Цитування
Корзинка М. С. Формування естетичних цінностей учнів на заняттях музичного мистецтва / М. С. Корзинка, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 106–107.