Підготовка викладачів іноземних мов до професійної діяльності в сфері освіти дорослих в Варшавському університеті Республіки Польща

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Соцiально-гуманiтарна науково-творча майстерня "Новий курс"
Анотація
Стаття присвячена вивченню особливостей підготовки викладачів іноземних мов до роботи з дорослою аудиторією в одному з найпрестижніших вузів Польщі – Варшавському університеті. Проаналізовано освітні пропозиції університету щодо підготовки викладачів іноземних мов. Досліджено організаційно-педагогічні засади здійснення підготовки викладачів іноземних мов до професійної діяльності в сфері освіти дорослих. Статья посвящена изучению особенностей подготовки преподавателей иностранных языков к работе со взрослой аудиторией в одном из самых престижных вузов Польши – Варшавском университете. Проанализированы образовательные предложения университета по подготовке преподавателей иностранных языков. Исследованы организационно-педагогические основы осуществления подготовки преподавателей иностранных языков к профессиональной деятельности в сфере образования взрослых. The article is devoted to the study of the features of training foreign language teachers to work with an adult audience in one of the most prestigious universities in Poland – the University of Warsaw. The educational proposals of the university for the training of teachers of foreign languages have been analyzed. The organizational and pedagogical foundations of the training of teachers of foreign languages for professional activities in the field of adult education have been investigated.
Опис
Ключові слова
викладачі, іноземна мова, університети, статут, освіта дорослих, преподаватели, иностранный язык, университеты, устав, образование взрослых, teachers, foreign language, universities, statute, adult education
Цитування
Васильєва М. П. Підготовка викладачів іноземних мов до професійної діяльності в сфері освіти дорослих в Варшавському університеті Республіки Польща / М. П. Васильєва // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. – Вип. 35. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2020. – С. 55–57.