ПОТЕНЦІАЛ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вокальне мистецтво володіє величезним потенціалом у підвищенні міжкультурного розуміння та інтеграції іноземних студентів у нові культурні середовища. Вокальна музика сприяє сприйняттю культурних цінностей, норм та традицій, мовному розвитку здобувачів-іноземців. Виконання вокальних творів впливає на формування емпатії, міжкультурного діалогу і толерантності. Vocal art possesses immense potential in enhancing intercultural understanding and integrating foreign students into new cultural environments. Vocal music contributes to the perception of cultural values, norms, and traditions, as well as to the linguistic development of foreign learners. Performing vocal compositions influences the development of empathy, intercultural dialogue, and tolerance.
Опис
Ключові слова
вокальне мистецтво, іноземні здобувачі, міжкультурна взаємодія, вокальні твори, vocal art, foreign students, intercultural interaction, vocal compositions
Цитування
Васильєва О. Потенціал вокального мистецтва у формуванні міжкультурної компетентності іноземних здобувачів / О. Васильєва, Лінь Ваньі // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 17–21.