ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво «Молодий вчений»
Анотація
У публікації досліджено зміст професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у сфері роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Інклюзивний заклад освіти забезпечує дітям з особливими освітніми потребами комплексну систему освітніх послуг, зокрема: адаптовані освітні програми та плани, спеціальне фізичне середовище, відповідні методи та форми навчання. Зазначено, що активне впровадження інклюзивного навчання вносить у практику закладу дошкільної освіти в умовах Нової української школи багато нових аспектів професійної діяльності педагогів із метою забезпечення сприятливих умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами. The publication examines the content of the professional competence of pedagogical workers of preschool education institutions in the field of working with children with special educational needs. An inclusive educational institution provides children with special educational needs with a comprehensive system of educational services, including: adapted educational programs and plans, a special physical environment, appropriate methods and forms of education. It is noted that the active implementation of inclusive education introduces many new aspects of the professional activity of teachers into the practice of preschool education in the conditions of the New Ukrainian School in order to provide favorable conditions for the education of children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, професійна компетентність, педагоги, освітній процес, діти з особливими освітніми потребами, дошкільна освіта, inclusive education, professional competence, teachers, educational process, children with special educational needs, preschool education
Цитування
Лященко В. М. Підвищення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти у сфері роботи з дітьми з особливими освітніми потребами / В. М. Лященко // Педагогіка: минуле, сьогодення і майбутнє : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 26–27 листоп. 2021 р. – Херсон, 2021. – С. 73–76.