Вплив поліетилену на особливості розвитку великої воскової молі Galleria Melonella L.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою роботи було дослідити вплив поліетилену на біологічні особливості розвитку великої воскової молі, а також встановити можливість використання Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) для утилізації синтетичних полімерів. Целью работы было исследовать влияние полиэтилена на биологические особенности развития большой восковой моли, а также установить возможность использования Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) для утилизации синтетических полимеров. The aim of the study was to investigate the effect of polyethylene on the biological features of the development of the great wax moth, as well as to establish the possibility of using Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) for the disposal of synthetic polymers.
Опис
Ключові слова
поліетилен, велика воскова моль, біологічні показники культури, методика проведення експерименту, особливості онтогенезу, полиэтилен, большая восковая моль, биологические показатели культуры, методика проведения эксперимента, особенности онтогенеза, polyethylene, large wax moth, biological indicators of culture, method of experiment, features of ontogenesis
Цитування
Мирзак А. С. Вплив поліетилену на особливості розвитку великої воскової молі Galleria Melonella L. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / А. С. Мирзак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2021. – 66 с. : іл.
Колекції