Вербалізація міфологем як лінгвокультурних одиниць ( на мовному матеріалі роману «Тисячолітній Миколай» П. Загребельного)

dc.contributor.authorДжура, О. В.
dc.date.accessioned2021-03-31T08:14:54Z
dc.date.available2021-03-31T08:14:54Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractПроаналізувавши вербальну репрезентацію міфологем як лінгвокультурної одиниці на матеріалі роману П. Загребельного «Тисячолітній Миколай», можемо зазначити, що традиційні міфологеми: герой, мандрівництво, шлях (дорога), гріх і спокута, рай і пекло, смерть і воскресіння, ініціація, безсмертя, зберігаючи тісний зв’язок з українською культурою, традиційними уявленнями предків про будову світу, християнською моделлю світогляду, набувають оригінального авторського тлумачення. Проанализировав вербальную репрезентацию мифологем как лингвокультурной единицы на материале романа П. Загребельного «Тысячелетний Николай», можем отметить, что традиционные мифологемы: герой, странничество, путь (дорога), грех и искупление, рай и ад, смерть и воскресение, инициация, бессмертие, сохраняя тесную связь с украинской культурой, традиционным представлениям предков о строении мира, христианской моделью мировоззрения, приобретают оригинальное авторское толкование. Analyzing the verbal representation of mythologists as a linguistic and cultural unit on the material of P. Zagrebelny's novel "Millennium Nicholas", we can say that traditional mythologies: hero, journey, way (road), sin and redemption, heaven and hell, death and resurrection, initiation without resurrection maintaining a close connection with Ukrainian culture, traditional ancestral ideas about the structure of the world, the Christian model of worldview, acquire the original author's interpretation.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДжура О. В. Вербалізація міфологем як лінгвокультурних одиниць ( на мовному матеріалі роману "Тисячолітній Миколай" П. Загребельного) / О. В. Джура // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 162–166.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-966-1630-48-1
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4443
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectвербалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectміфологемаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвокультурологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectЗагребельний П.uk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвербализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмифологемаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлингвокультурологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectЗагребельный П.uk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectverbalizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmifologemauk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguoculturologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectZagrebelny P.uk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleВербалізація міфологем як лінгвокультурних одиниць ( на мовному матеріалі роману «Тисячолітній Миколай» П. Загребельного)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВербализации мифологем как лингвокультурных единиц (на языковом материале романа «Тысячелетний Николай» П. Загребельного)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeVerbalization of mythologemes as linguocultural units (based on the linguistic material of the novel "Millennial Nikolai" by P. Zagrebelny)uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Джура О. Вербалізація міфології.pdf
Розмір:
1014.71 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: