Лексико-стилістичні особливості українськомовного блогу

dc.contributor.authorГниря, А. К.
dc.date.accessioned2022-04-04T12:32:16Z
dc.date.available2022-04-04T12:32:16Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractРобота присвячена вивченню комунікативних особливостей найпопулярнішого на сьогоднішній день засобу комунікації – мережі Інтернет, зокрема вивченню блогів як різновиду гіпержанру інтернет-комунікації. Вивчення мови блогів в аспекті дотримання літературних норм на різних мовних рівнях. Інтернет представляє собою всесвітню комп’ютерну мережу, яка дає безліч унікальних і широких можливостей для поширення різного роду інформації. Таким чином, Інтернет вважається головною інформаційною системою в наш час. Работа посвящена изучению коммуникативных особенностей наиболее популярного на сегодняшний день средства коммуникации – сети Интернет, в частности, изучению блогов как разновидности гипержанра интернет-коммуникации. Изучение языка блогов в аспекте соблюдения литературных норм на разных языковых уровнях. Интернет представляет собой всемирную компьютерную сеть, которая дает множество уникальных и широких возможностей для распространения разного рода информации. Таким образом, Интернет считается главной информационной системой в наше время. The work is devoted to the study of communicative peculiarities of the most popular means of communication today – the Internet, in particular to the study of blogs as a different kind of genre of interet-communication. Learning the language of blogs in the aspect of literary norms at various language levels. The Internet is a worldwide computer network, which provides many unique and wide opportunities for spreading different kinds of information. Thus, the Internet is considered the main information system in our time.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГниря А. К. Лексико-стилістичні особливості українськомовного блогу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 035 Філологія (Українська мова і література) / А. К. Гниря ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2021. – 59 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7091
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectІнтернетuk_UA.UTF-8
dc.subjectмережаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтернет-комунікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectблогuk_UA.UTF-8
dc.subjectблогосфераuk_UA.UTF-8
dc.subjectвіртуальний дискурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectнорми літературної мовиuk_UA.UTF-8
dc.subjectИнтернетuk_UA.UTF-8
dc.subjectсетьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоммуникацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтернет-коммуникацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвиртуальный дискурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectнормы литературного языкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectInternetuk_UA.UTF-8
dc.subjectмergeuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectInternet communicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectbloguk_UA.UTF-8
dc.subjectblogosphereuk_UA.UTF-8
dc.subjectvirtual discourseuk_UA.UTF-8
dc.subjectliterary language normsuk_UA.UTF-8
dc.titleЛексико-стилістичні особливості українськомовного блогуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЛексико-стилистические особенности украиноязычного блогаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLexical and stylistic features of the Ukrainian-language bloguk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції