Поліхудожня підготовка майбутнього вчителя мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначається зміст, важливі напрямки та обґрунтована актуальність дослідження поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя мистецтва. В статье определяется содержание, важные направления и обоснована актуальность исследования полихудожественной подготовки будущего учителя искусства. The article the content, important trends and substantiates the relevance of the study of poly-artistic training of future art teacher.
Опис
Ключові слова
поліхудожня освіта, підготовка майбутнього вчителя мистецтва, інтеграція, студентські роботи, полихудожественное образование, подготовка будущего учителя искусства, интеграция, студенческие работы, poly-artistic education, training of an art master, integration student work
Цитування
Самойленко А. А. Поліхудожня підготовка майбутнього вчителя мистецтва / А. А. Самойленко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 56–61.