Погляди Я. А. Мамонтова на проблему вибору педагогічної професії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2000
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Анотація
Зроблено спробу окреслити погляди українського педагога 20-30-х років ХХ століття Я.А.Мамонтова на проблему вибору професії вчителя. Проаналізовано головні складники професії: покликання, інтуїцію, здатність до творчості. There has been made an attempt to outline the outlook of an Ukrainian teacher of the 20-30ies of the XXth century on the problem of the choice of a teacher's profession. The main features of this profession have been analysed, i.e. calling, intuition, capacity towards creativity.
Опис
Ключові слова
вчитель, педагог, вибор педагогічної професії, Мамонтов Я. А., teacher, pedagogue, choice of teaching profession, Mamontov Ya.
Цитування
Соколова А. В. Погляди Я. А. Мамонтова на проблему вибору педагогічної професії / А. В. Соколова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2000. – № 6. – С. 113–116.